ŠTANDARDY BYTOV, OBJEKTOV A BLÍZKEHO OKOLIA

Byty sa ponúkajú v prevedení ŠTANDARD, ktoré zahŕňa v krátkosti - vchodové bezpečnostné, protipožiarne dvere, interiérové dvere s obložkovými zárubňami, plávajúcu podlahu a modernú, veľkoplošnú dlažbu, decentnú sanitu a batérie, bez kuchynskej linky.


1. ZÁKLADY, VODOROVNÉ A ZVISLÉ KONŠTRUKCIE, STRECHA

ZÁKLADY: železobetónová konštrukcia s izoláciou proti vode
STENY NOSNÉ: železobetónové nosné steny jadra a jednotlivé steny medzi bytovými jednotkami
STENY OBVODOVÉ: tehlové bloky s optimálnym priečnym dierovaním pre vonkajšie steny hrúbky 380 mm so systémovými doplnkami a zateplovacím systémom
STENY PRIEČKOVÉ: tehlové bloky s optimálnym priečnym dierovaním pre vnútorné steny hrúbky 80, 115 mm so systémovými doplnkami
KONŠTRUKCIE STROPNÉ: železobetónové konštrukcie optimálnej hrúbky na splnenie tepelnoizolačných a zvukových podmienok medzi bytovými jednotkami
SCHODIŠTE: železobetónová konštrukcia s nášľapnou vrstvou keramickou vnútornou (gres)
STRECHA: obrátená plochá strecha s tepelnou izoláciou a izoláciou proti vode s povrchom podľa využitia – terasa (5NP) – štrkové krytie strechy (6NP)
ZÁBRADLIE: oceľové zábradlie z pásov, pozinkované s povrchovou úpravou vo farbe RAL (pozink)

2. SPOLOČNÉ PRIESTORY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nášľapná vrstva keramická - gres, vnútorná s rezanými soklami z toho istého materiálu, omietka vápennocementová vnútorná, oteruodolná maľba svetlého odtieňu – biela

3. VÝPLNE OTVOROV

DVERE VCHODOVÉ - DOM: plastové dvere celosklenené s elektromagnetickým zámkom ovládaným z každej bytovej jednotky
DVERE VCHODOVÉ - BYT: dvere plné, otváravé, osadené v oceľovej zárubni, bezpečnostné, s protipožiarnou bezpečnosťou podľa PD s povrchovou úpravou – v dezéne dreva - javor, kovanie bezpečnostné kľučka – gula, kukátko, prah
DVERE VNÚTORNÉ: dvere plné, otváravé, osadené v obložkovej zárubni, s povrchovou úpravou – v dezéne dreva - javor, kovanie z bieleho kovu
OKNÁ A ZASKL. STENY: plastové okná a zasklené steny s izolačným dvojsklom , so súčiniteľom prechodu tepla U max. 1,30 m2.K

4. PODLAHY A ÚPRAVY POVRCHOV

DLAŽBY VNÚTORNÉ: keramické dlaždice – gres, so soklom rezaným z toho istého materiálu. Rozmer min rozmeru 400x400, leštené.
DLAŽBY EXTERIEROVÉ: keramické dlaždice - gres mrazuvzdorné, protišmykové, so soklom rezaným z toho istého materiálu. Rozmer 300x300, protišmykové.
OBKLADY VNÚTORNÉ: keramické obklady – gres. Rozmer min 400x400, leštené.
PODLAHY: plávajúca podlaha laminátová v dezéne dreva javor so soklovými lištami toho istého dezénu
POVRCHY STIEN - VNÚTORNÉ: vápennocementová omietka na stenách a stropoch s maľbou bielou oteruodolnou
POVRCHY STIEN - EXTERIEROVÉ: certifikovaný kontaktný zateplovací systém ukončený tenkovrstvou omietkou vo farbe RAL

5. ZARIAĎOVACIE PREDMETY

KUCHYNSKÝ KÚT: vývody pre batérie ukončené rohovými ventilmi, vývod na odpad bez ukončenia, ventil na umývačku riadu (sifón dodávkou drezu a kuchynskej linky v réžii vlastníka bytu )
KÚPELŇA A WC: umývadlo so zápachovým uzáverom – IDEAL STANDARD, stojanková batéria do umývadla s pripojovacími hadicami – IDEAL STANDARD, vaňa s dĺžkou minimálne 1700mm a zápachovou uzávierkou - IDEAL STANDARD, nástenná vaňová batéria s ručnou sprchou – IDEAL STANDARD, súprava ventilu a zápachovej uzávierky pre práčku, závesné WC, umývatko na WC s plastovým sifónom a stojankovou batériou – IDEAL STANDARD s pripojovacími hadicami

6. KÚRENIE A ROZVODY INŠTALÁCIE

KÚRENIE: doskové radiátory s termostatickými hlavicami v obytných miestnostiach, v kúpeľniach rebríkové radiátory, rozvody z plastových trubiek v podlahe
KÚRENIE BYTU: centrála kotolňa v každom objekte – kotle, jednotlivé byty majú vlastnú výmenníkovú stanicu s možnosťou vlastnej regulácie kúrenia
NÚTENÉ VETRANIE - BYT: pripojovacie miesto odsávača pár, odvetrávacie ventilátory v kúpeľni a WC
NÚTENÉ VETRANIE - CHODBA: nútené požiarne prevetranie priestorov chodieb s technológiou a rozvodmi vzduchu
ZDRAVOTECHNIKA: kompletné rozvody vody studenej a teplej, výtokové batérie a zápachové uzávierky so zariaďovacími predmetmi, vývody vody opatrené ventilmi
ELEKTROINŠTALÁCIA: zásuvky a vypínače v bielej farbe s rozmiestnením podľa PD, samostatný prívod pre elektrický šporák, jednotlivé vývody pre svietidlá s rozmiestnením podľa PD
SLABOPRÚD: rozvod telefónu a televízie, ovládač s telefónom na ovládanie vstupných dverí - vrátnik, zvonček, zvončekové tablo pri vchode do objektu
OSVETLENIE: osvetlenie priestoru pred vstupom do objektu so svietidlom, osvetlenie vstupného priestoru a priestoru chodieb vrátane svietidiel

7. VONKAJŠIE ÚPRAVY

PREDZÁHRADKY: zatrávnená ornica s oplotením jednotlivých predzáhradok
SCHRÁNKY: rozmiestnenie príslušného počtu plechových dopisných schránok vo vstupnom priestore
PARKOVACIE MIESTA: spevnená plocha zámkovou dlažbou
SPEVNENÉ PLOCHY: chodníky okolo komunikácií a ostatné pešie komunikácie zo zámkovej dlažby alebo betónových platní, priestor pod kontajnermi z betónových platní
OSTATNÉ PLOCHY: upravená a zatrávnená ornica so zeleňou – stromami, rozmiestnenými podľa projektu zelene

Pravidlá a postup klientských zmien

 1. O klientsku zmenu môže požiadať len klient ktorý má platnú zmluvu o budúcej zmluvy a nie je v omeškaní s platbou podľa splátkového kalendára
 2. Klient v spolupráci s kontaktným pracovníkom (alebo vlastným architektonickým konzultantom) vyplní predbežný formulár na žiadosť o vykonanie klientskej zmeny vrátane grafického náčrtu
 3. Uvedenú žiadosť klient odovzdá kontaktnému pracovníkovi
 4. Manažér projektu posúdi či postup prác a záväzky voči zhotoviteľom teoreticky umožňujú navrhované zmeny
 5. Súhlas a prípadné podmienky oznámi manažér projektu klientovi prostredníctvom kontaktnej osoby formou predbežnej objednávky pre klienta.
 6. Ak je požadovaná zmena možná, klient podpíše objednávku na spracovanie požiadavky klientskej zmeny za vykalkulovanú úhradu na základe cenníka.
 7. Klient zaplatí úhradu za objednávku na základe platobného príkazu prípadne faktúry.
 8. Architekt v spolupráci s príslušnými projektantmi spracuje do príslušné zmeny v PD a vykoná konzultačné stretnutia s klientov v dohodnutých termínoch.
 9. Kontaktná osoba zostaví finálnu cenovú ponuku za realizáciu zmien pre klienta a informuje ho (zašle mu na dohodnutým spôsobom) písomný návrh.
 10. Klient sa na základe tohto návrhu rozhodne či uvedenú zmenu vykoná, alebo zostane jeho objednaný štandard bez zmeny.
 11. Ak sa klient rozhodne nevykonať pripravené zmeny, zaplatené poplatky za prípravu zmien mu nebudú vrátené.
 12. V prípade ak klient odsúhlasí cenový návrh tak túto skutočnosť oznámi kontaktnému pracovníkovi
 13. Kontaktný pracovník zabezpečí aby bola vystavená faktúra na dodatkovú cenu
 14. Kontaktný pracovník (doručí) klientovi 1 kópiu podpísanej zmluvy a faktúry klientovi
 15. Klient je povinný v lehote splatnosti uhradiť faktúru za zmeny. V prípade ak tak neurobí zmeny nebudú vykonané a v budúcnosti nebude môcť požiadať o iné klientske zmeny.
 16. Manažér projektu zašle objednávku na uvedené zmeny zhotoviteľovi
Spracoval: Ing. Peter Táborský, projektový manažér, September, 2012